Pon - Pet: 7:00 - 15:00

POGOJI UPORABE

Pogoji uporabe

Uporabnike naših spletnih strani vljudno prosimo, da se predhodno seznanijo s temi pogoji uporabe in upoštevajo morebitne spremembe in/ali dopolnila. 

Uvod

Lastnik spletne strani oz. upravljalec je: Metal-Profil d.o.o., Gorenjska cesta 18, 1234 Mengeš. Tukaj navedene informacije o podjetju Metal-Profil d.o.o. ‏(v nadaljevanju poimenovano kot Metal Profil), blagovnih znamkah in tretjih osebah so bile zbrane z največjo mero skrbnosti, vendar kljub temu ne moremo jamčiti, da so navedene informacije popolne in pravilne. Metal Profil ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake na teh spletnih straneh. Napovedi za prihodnost na spletnih straneh so podane v skladu z našim najboljšim védenjem in prepričanjem, vendar lahko dejansko doseženi rezultati bistveno odstopajo od zastavljenih. Odvisni so namreč od mnogih dejavnikov, kot sta na primer konkurenca in gospodarska situacija, na kar Metal Profil deloma nima vpliva. 

Z vstopom na to spletno stran brezpogojno sprejemate naslednje Splošne pogoje uporabe, ki si jih lahko ogledate ali jih natisnete.

Splošni pogoji uporabe spletnih strani

1. Avtorske pravice

Naše spletne strani (vsebina, struktura ter imena) so zaščitene z avtorskimi pravicami. Varovanje avtorskih pravic velja zlasti za razmnoževanje, prilagoditve, prevajanje, shranjevanje in obdelavo z drugimi elektronskimi mediji. Kakršnakoli uporaba spletnih strani, v celoti ali deloma, zahteva predhodno pisno soglasje podjetja Metal Profil. Pisno soglasje Metal Profil je potrebno pridobiti tudi za kakršnokoli razmnoževanje informacij ali podatkov, še posebej za uporabo besedil ali posameznih delov besedil ter fotografij (z izjemo fotografij, ki so namenjene za objavo). Pravice do razmnoževanja in distribucije ima Metal Profil.

Fotografije za tisk, ki se reproducirajo in/ali elektronsko spreminjajo zaradi urejanja besedil, morajo biti opremljene z opombo glede varovanja avtorskih pravic “© [leto] Metal Profil d.o.o.. Vse pravice pridržane”. Ponatis je brezplačen, vendar zahtevamo kopijo naših datotek.

© 2018 Metal Profil d.o.o.. Vse pravice pridržane. 

2. Blagovne znamke

Logotip in slogan ter vsa druga imena izdelkov in predstavitev posameznih izdelkov na teh straneh, so registrirane blagovne znamke podjetja, njegovih povezanih družb, hčerinskih družb in dajalcev licence ter partnerjev. Kakršnakoli nedovoljena uporaba ali zloraba teh blagovnih znamk je izrecno prepovedana in predstavlja kršenje prava o blagovnih znamkah, kršenje avtorskih pravic in drugih pravic do intelektualne lastnine ter prava v zvezi z nepoštenim konkuriranjem.

3. Izjava o omejitvi odgovornosti za spletne strani tretjih oseb

a.) Spletna stran in podstrani vsebujejo spletne povezave (t. i. hiperpovezave) do drugih spletnih strani, ki so v lasti tretjih oseb in katerih vsebine Metal Profil niso poznane. Metal Profil zgolj omogoča dostop do teh spletnih strani in ne prevzema odgovornosti za njihove vsebine. Naše povezave (linki) do spletnih strani tretjih oseb so namenjene zgolj lažji navigaciji. Od vsebin na povezanih spletnih straneh tretjih oseb, ki so prikazane na naših spletnih straneh, se izrecno distanciramo. Še posebno ne odgovarjamo za morebitne kršitve veljavnih zakonskih določil in pravic tretjih oseb, ki se pojavijo na takšnih spletnih straneh.

b.) Odgovornost za internetne strani, do katerih Metal Profil omogoča dostop preko hiperpovezav, nosijo v celoti lastniki takšnih spletnih strani, kar velja tudi za prodajo izdelkov, ki se ponujajo na teh spletnih straneh, ter obdelavo naročil v povezavi s temi izdelki.

c.) Metal Profil ne odgovarja za kršitve avtorskih pravic, pravic, ki izhajajo iz zaščitenih blagovnih znamk, ali pravic do druge intelektualne lastnine oziroma osebnih pravic, ki se pojavijo na spletni strani, do katere se dostopa preko hiperpovezave.

d. )V primeru naročila ali kakršnegakoli drugega pravnega vidika transakcije se pogodbeni odnos vzpostavi izključno med uporabnikom spletne strani in lastnikom posameznih spletnih strani ali tukaj navedenim ponudnikom, v nobenem primeru in pod nobenih pogojem pa se pogodbeni odnos ne vzpostavi med Metal Profilom in uporabnikom spletne strani. Prosimo, upoštevajte splošne pogoje poslovanja posameznih ponudnikov na povezanih spletnih straneh, ki so dosegljive preko hiperpovezav.

e.) Ta izjava o omejitvi odgovornosti velja za vse spletne povezave, ki so objavljene na spletni strani metal-profil.si, in za vse vsebine na povezanih spletnih straneh, ki so dostopne preko takšnih spletnih povezav.  

4. Splošna izjava o omejitvi odgovornosti

Kakršnakoli odgovornost podjetja Metal Profil za škodo, ki je nastala kot posledica uporabe teh spletnih strani – ne glede na pravne razloge, vključno s kaznivim dejanjem – velja samo za škodo, ki je bila povzročena naklepno ali zaradi grobe malomarnosti. Če je Metal Profil zaradi kršitev bistvenih pogodbenih dolžnosti dolžan prevzeti obvezno odgovornost, je skupna vsota kakršnihkoli odškodninskih zahtevkov omejena na predvidljivo škodo. To ne vpliva na Metal Profilovo odgovornost v skladu z veljavnim zakonom o odgovornosti za izdelke ali v zvezi z kakršnimikoli danimi garancijami. Zgoraj navedene omejitve odgovornosti prav tako ne veljajo v primeru ogrožanja življenja, povzročitve telesnih poškodb ali ogrožanja zdravja.

Metal Profil si prizadeva svoje spletne strani zaščititi pred virusi, vendar ne more jamčiti, da so spletne strani brez virusov. Priporočamo, da uporabnik spletnih strani pred nalaganjem dokumentov in podatkov poskrbi za primerno protivirusno zaščito ‏(npr. skenerji za odkrivanje virusov).

Metal Profil ne prevzema jamstva, da ni napak pri storitvah, ki so ponujene na Metal Profilovih spletnih straneh, kot tudi ne, da so te storitve dejansko na razpolago.

5. Produkti in storitve

Blagovne znamke/izdelki ter storitve, ki so prikazani na tej spletni strani, so na voljo po vsem svetu, vendar Metal Profil ne zagotavlja, da so prikazani izdelki ali storitve dostopne tudi v vaši državi.

Razno

Ti splošni pogoji uporabe so v skladu z veljavnim pravom republike Slovenije. V obsegu, ki ga dovoljuje veljavno pravo, je za vse pravne spore v zvezi s temi spletnimi stranmi pristojno sodišče v Ljubljani, Slovenija. Če bi katerokoli določilo v splošnih pogojih uporabe postalo neveljavno, to ne vpliva na veljavnost preostalih določil.