Pon - Pet: 7:00 - 15:00

Količevo Karton

Strojegradnja

MENJAVA LINIJE ZA TERMIČNO OBDELAVO SNOVI

Pri takšnih projektih je ključ uspeha vsekakor v dobri pripravi na projekt. Sama menjava linije pa je potekala v več korakih, kar je omogočilo minimalen zastojni čas. 

Najprej smo izdelali novo nosilno konstrukcijo in pripadajoče posluževalne podeste. Sledila je izdelava nove dvigalne proge in montaža le te. Nato smo med rednimi zaustavitvami proizvodnje zamenjali nekaj črpalk. Prestavili smo del stare linije na nove lokacije in zanjo tudi izdelali in montirali nosilno konstrukcijo. Stare armirano betonske temelje se je predhodno odrezalo in tudi razrezalo na kose primerne za transport, ki pa smo jih utrdili, da je proizvodnja lahko nemoteno obratovala. Demontirali smo tudi vse dele stare linije, ki za samo delovanje niso bili nujno potrebni. Vso novo opremo pa smo dostavili čim bliže lokacije menjave.

V času zaustavitve linije pa AKCIJA. Demontaža vse stare opreme in seveda montaža nove. Kot zanimivost samo še to: Najtežji posamezen kos je tehtal 11 ton.