Pon - Pet: 7:00 - 15:00

ZGODOVINA

1990
ZAČETEK- USTANOVITEV

Podjetje Metal-profil se je razvilo iz dolgoletne obrtniške tradicije večih generacij. Prva lokacija podjetja je bila v naselju Jarše pri Domžalah. Kovaška delavnica, ki je stala na eni strani Mlinščice in mlin na drugi, sta se skozi generacije zlila v novo podjetje z novo podobo. Podjetje Metal-profil d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1990, ko je nastala možnost, da se obrtna delavnica preoblikuje v malo podjetje. Izhajali smo iz tradicije, želeli pa smo slediti novim trendom in izzivom.

Prvi večji projekt je bil sanacija centralne čistilne naprave v Domžalah, kjer smo naredili in vgradili polžne črpalke, čistilne grablje, separator, hidravlično stiskalnico in drugo opremo.

Naslednji izziv je bila mala hidrocentrala Medija s cevno turbino, ki obratuje na Mediji v Zagorju z močjo od 50 do 250 kw.

metal-profil zgodovina
1994
NOVA PODOBA- JARŠE

V tem času smo navezali stike s proizvajalcem pogonov za vrata, cestnih zapornic in pripadajoče avtomatike CAME. Zainteresirani smo bili, da kovinske dele opreme izdelamo v naši delavnici, elektroniko pa dogradimo. Glede na to, da se je navedeni program izkazal za tisto, kar naši kupci potrebujejo, se je iz leta v leto povečeval delež te dejavnosti v celotnem prometu firme. Še vedno ostajamo zvesti našim kupcem, ohranjamo začrtan program in ga nadgrajujemo z novimi
tehnologijami in dopolnilnimi programi.

Zaposleni z izobrazbo in znanjem iz strojništva in elektrotehnike oz. elektronike tako pretežni del dela usmerjajo v proizvodnjo in montažo ograjnih sistemov, dvoriščnih vrat, garažnih vrat, cestnih zapornic za ureditev parkirišč in ustrezno avtomatiko.

Za prva večja vlaganja smo se odločili leta 1994, ko smo zgradili objekt v velikosti 720 m2, ki je služil v razstavno prodajne in skladiščne namene.

metal-profil zgodovina
2010
SELITEV- KAMNIK

V letu 2010 smo praznovali dvajseto obletnico delovanja podjetja. V tem letu smo zgradili nove poslovne prostore in se preselili vanje. Na novi lokaciji na Korenovi cesti 11 v Podgorju pri Kamniku smo imeli nove proizvodne in skladiščne prostore, ki pa so se že po 4 letih delovanja izkazali za premajhne.

cestna zapornica came
2015
ŠIRITEV- MENGEŠ

V letu 2015 smo se ponovno preselili na novo lokacijo v Mengšu v objekt z večjimi proizvodnimi kapacitetami, kjer sedaj poslujemo kot nova poslovna enota, sedež pa ostaja v Kamniku.

Pred nakupom svojim kupcem pomagamo z nasveti in predlogi, prav tako naši projektanti pripravijo tehnične risbe za izvedbo. Za izdelke, ki jih prodamo ali vgradimo, zagotavljamo tudi ustrezno vzdrževanje.

metal-profil zgodovina