Poslati po E-mailu: info@metal-profil.si ali po faxu: 01 777 02 74
PrintPrint
Za izpis, ki se bo pošiljal po faksu.

Naročilo servisa

PODATKI O NAROČNIKU:

 
 
 
 
 

PODATKI O OBJEKTU:

 
 
 

PODATKI O IZDELKU:

Označite elemente za katere narocate servis.
Vrata:
Pogon:
Podrobnejši opis težave:
Žig in podpis naročnika:
Datum:
Pred pošiljanjem preverite, če so vsi podatki pravilno vnešeni. Obvezno morate izpolniti vsa polja oznacena z, sicer naročila ni možno odposlati po elektronski pošti.

Metal-profil, d.o.o., Podgorje, Korenova cesta 11, 1241 Kamnik T: 01 777 02 70, F: 01 777 02 74, E-mail: info@metal-profil.si, www.metal-profil.si, Transakcijski račun: 30000-0007327707, ID št. za DDV: SI52035913, Družba je registrirana pri okrožnem sodišču v Ljubljani pod št. vložka 1/03411/00. Osnovni kapital 49.896,98 EUR.